Řekneme vám, co přesně máte udělat, aby se lidé rozhodli pro vás.

Aplikujeme behaviorální vědu, analyzujeme a testujeme rozhodování.

Zvýšíme váš tržní podíl nebo cenu, za kterou prodáváte. Pomůžeme získat zaměstnance. Probudíme spící zákazníky.

Další strana

Neptáme se, testujeme.

Simulujeme rozhodovací situace, měříme rychlé asociativní a emoční reakce, děláme A/B experimenty.

3 Bible

Výzkum lidi baví.

Shit in, shit out. Výzkum musí lidi bavit, aby odpovídali správně a udrželi maximální pozornost.

Přehledné reporty.

Jasné, intuitivní a přehledné vizualizace výsledků, kde zároveň nechybí nic podstatného.

Strategická rozhodnutí i rychlý reality-check.

Máme realizovat tenhle nápad? Změnit brand? Jak? Co způsobí změna ceny? Jakým produktovým portfoliem získáme nejvíc zákazníků?

Umíme zanalyzovat celý rozhodovací proces od podvědomého vlivu brandů, přes racionální benefity až po nenápadné bariéry. Zjistíme, kde máte mezery a proč.

Další strana
KValitativní testování

Průzkum trhu a segmentace

Behaviorálním testem odhadneme individuální preference každého z vašich potenciálních zákazníků a rozdělíme je podle zásadních parametrů.
Měření a strategie značky

Strategie a měření značky

Značka není magie, ale věda. Mezi asociacemi spjatými se značkou a tím, jak draze nebo jak moc se značka prodává, je měřitelný vztah.
Benefity

Optimalizace konceptů, produktů a cen

Sledujte vývoj své značky a srovnejte ho s konkurencí. I složitá data se dají číst rychle a jednoduše.
Testování kampaní

Testování kreativy a kampaní

Dobrá kampaň neposiluje ego kreativce, ale sílu značky ve volbě.
Bariéry

Aktivace a odstranění bariér

Dejte nám chvilku času, informace brzy doplníme.
Rozesílka a testování produktů

Rozesílky a testování produktů

S našimi testery umíme šeptandovou kampaň i přesné měření zvětšení trhu.
Pro HR oddělení

Pro HR

Co zdůraznit v nabídkách práce, aby o ně byl maximální zájem? Jak potenciální adepty nalákat na práci pro vaši značku?
Pro veřejné instutuce

Pro veřejné instituce

Pomáháme vylepšit veřejné služby tak, aby místo zákazů chránila před nezodpovědnými rozhodnutími.
Pro města

Pro města

10 největších problémů města. Spokojenost s úřady. Participativní rozpočet. Pořádný výzkum každý měsíc.

Výstupy naší práce vám umožní správné a rychlé rozhodnutí.

Nepotřebujete na 80 slajdech předvést, že s tím agentura měla spoustu práce. I proto nás mají naši klienti rádi a 80 % z nich s námi spolupracuje dlouhodobě.

Další strana
Raiffeisenbank
Sodexo
Lékaři bez hranic
Heineken
Úřad vlády Českré republiky
Chomutov
McDonald´s
Škoda
Twisto

Na výzkumech pracujeme opravdu my.

Nejsme konglomerát vyhořelých seniorů a zavalených studentů. Je nás čtrnáct - behaviorální ekonomové, sociologové a vývojáři. Po večerech u piva vymýšlíme, jak to dělat ještě lépe. Ale jinak jsme celkem normální.

Další strana
Lukáš Tóth

Lukáš Tóth

Ekonom, specialista na behaviorální vědu, behaviorální intervence, teoretickou ekonomii a modely všeho druhu. Pracoval na University of Amsterdam či v NERVu.
Tereza Hanzlová

Tereza Hanzlová

Socioložka a expertka na kvalitativní výzkum. Pracovala pro desítky velkých klientů, má široké zkušenosti s moderováním focus groups, eye-trackingem a neurovýzkumy.
Vojtěch Prokeš

Vojtěch Prokeš

Sociolog, odborník na urban research. Pracoval v AV ČR, Schola Empirica a Progresiv. Nikdy nepustí dotazník, dokud není úplně perfektní.
Jitka Marková

Jitka Marková

Geografka, odbornice na kvantitativní výzkum. Pracovala pro Ipsos a ve výzkumných odděleních velkých korporací. Okamžitě rozumí potřebám velkých klientů.
Jiří Boudal

Jiří Boudal

Sociolog, zaměřuje se hlavně na značku a komunikaci, se zkušenostmi z výzkumné i klientské strany. Mistr jednoduchosti a čitelné vizualizace dat.
Josef Ježek

Josef Ježek

Polymer guru, programátor, developer a front end specialista. V ČR neexistuje větší odborník na polymer.
Libor Mořkovský

Libor Mořkovský

Softwarový architekt, expert na machine learning a inovační projekty v big data sektoru. Pracoval v AVAST research department.
Kateřina Šustová

Kateřina Šustová

Developerka, zvládá hlídat 20 projektů najednou a je nejdůležitější člověk ve firmě.
Marek Nebesář

Marek Nebesář

Internetový podnikatel již od 16 let. Vzděláním právník. Momentálně v Hong Kongu řídí nové digitální produkty pro HSBC. Dříve pracoval pro Home Credit China a Creative Dock.

Web máme fajn, ale osobně je to ještě lepší.

Proto se s vámi rádi uvidíme, třeba na kávě.

Ozvěte se Vojtovi na 777 575 168 nebo mu napište e-mail vojtech.prokes@behaviolabs.com.

Behavio Labs s.r.o.
Argentinská 28, Praha 7
IČ: 04253931
DIČ: CZ04253931
DUNS361812306

GDPR v Behavio

Když od nás odebíráte novinky z Behavia, svěřujete nám i své osobní údaje. Rádi bychom vás proto seznámili s tím, jak vaše osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a chráníme.

Osobní údaje, které zpracováváme

Do newsletteru se nám registrujete jen přes e-mail, ten ukládáme přes pop-up okno aplikace SUMO a následně jej vkládáme do Mailchimpu. Tam je uložený a čeká na rozeslání newsletteru.


Jak s daty pracujeme

Jsme v roli správce dat, a proto naše ochrana vašich dat splňuje přísné standardy, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný. K osobním údajům má přístup jen několik řádně proškolených lidí, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Data zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou a budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

 • Mailchimp (marketing)
 • Google LLC (nástroje pro komunikaci, marketing a vývoj)

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Naše služby se neustále vyvíjí, a to i ve spolupráci s dalšími zpracovateli:

Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od nás do zemí mimo EU nedochází.


Marketingová sdělení

Váš e-mail využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít pouze tehdy, pokud jste využití již původně neodmítli.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů na webu. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).


Zkvalitňování a vývoj našich služeb

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje z Google Analytics a Facebook Pixelu. Získaná data nejsou propojena s osobními daty.

Cookies

 • Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), a slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů, kteří navštěvují behaviolabs.com.
 • Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
 • V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Jak vaše údaje chráníme

Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou

Jako náš odběratel máte také svá práva, která naprosto respektujeme:

 • Transparentnost. Při každém zadávání osobních údajů vám vysvětlíme, k jakému účelu jsou zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.
 • Právo na přístup k osobním údajům. Stačí nám dát vědět a pošleme vám souhrn všech vašich osobních údajů, se kterými pracujeme.
 • Právo na opravu. Kdykoli zjistíte, že máte v osobních údajích u nás nějakou nepřesnost, napište nám.
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut"). Ve chvíli, kdy vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat za původním účelem, tak je mažeme. Stejně tak i ve chvíli, kdy svůj souhlas se zpracováním odvoláte. Právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), smažeme ty osobní údaje, které k ní nepotřebujeme.
 • Právo na omezení zpracování. Naše zpracování osobních údajů můžete také omezit, zase nám stačí dát vědět, a to v případě kdy:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo
  • je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a chcete jen omezit jejich použití; nebo
  • již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na ochranu soukromí. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo po nás požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Neptáme se, testujeme.

Simulujeme rozhodovací situace, měříme rychlé asociativní a emoční reakce, děláme A/B experimenty.

Behaviorální věda prokázala, že lidé nedovedou správně odhadnout a popsat své vlastní chování. V deklarativních otázkách jako je např. Purchase Intention zapojují lidé pomalé myšlení (Systém 2) namísto rychlého Systému 1, který tvoří velkou část rozhodování.

Lidé musí při výzkumu dělat totéž, co při rozhodování: vybavovat si, vybírat si, rozpoznávat a podobně.

Výzkum lidi baví.

Shit in, shit out. Výzkum musí lidi bavit, aby odpovídali správně a udrželi maximální pozornost.

Naše testovací aplikace je vizuální, založená na principech hry, doplňování a simulací nákupu. Sety otázek a úkolů jsou krátké, a nejsou v nich žádné baterie a dlouhé seznamy.

A připomíná více chatbota než dotazník: umí tykat i vykat, na ženy mluví v ženském rodě, a reaguje na předchozí odpovědi.

Přehledné reporty.

Jasné, intuitivní a přehledné vizualizace výsledků kde zároveň nechybí nic podstatného.

Námi připravené výstupy vám v první řadě pomohou se rychle a správně rozhodnout. Nemusíme se předvádět, kolik jsme s nimi měli práce.

Průzkum trhu a segmentace

Kolik máme potenciálních zákazníků? Jaké mají potřeby a návyky? Podle čeho se rozhodují? Na jaké segmenty se dělí? Na koho mám cílit? Naplňuje váš produkt svůj potenciál?

Segmentace podle demografie je věcí minulosti. Behaviorálním testem odhadneme individuální preference každého z vašich potenciálních zákazníků a rozdělíme je podle jejich nákupního chování, názorů, životního stylu, potřeb, psychosociální orientace a dalších zásadních parametrů.

Budete vědět, na jaké skupiny cílit, jak s nimi komunikovat, jaké potřeby váš produkt naplňuje a při jakých příležitostech ho zákazníci nejčastěji využijí.

Analýzou voleb spotřebitelů pak zjistíme, jaký má váš produkt potenciál na trhu, kdo je vaše největší konkurence či jak si nastavit produktové portfolio tak, aby byla kanibalizace co nejmenší.

Nákupní chování, potřeby a příležitosti

Nákupní chování, potřeby a příležitosti

Jak vypadá rozhodovací proces potenciálních zákazníků a jak toho využít?
Segmentace a persony

Segmentace a persony

Kdo jsou moji potenciální zákazníci a na které mám cílit?
Model trhu

Model trhu

Jaký potenciál oproti konkurenci má váš produkt?

Strategie a měření značky

Značka není magie, ale věda. Mezi asociacemi spjatými se značkou a tím, jak draze nebo jak moc se značka prodává, je měřitelný vztah. Pomůžeme vám budovat asociace systematicky tak, že se stanete jednou z nejsilnějších značek na vašem trhu.

V behaviorálním testování umíme zjistit, jakou sílu v rozhodování mají jednotlivé značky na vašem trhu. Za nejsilnější značky jsou lidé ochotni platit v průměru o 17 % procent víc, z hlediska objemu prodaného zboží pak mívají silné brandy ještě mnohem vyšší náskok.

Silná značka, to jsou desítky asociací: barvy, tvary, tváře, vzpomínky, zkušenosti, slogany, melodie, pocity, archetypy a desítky dalších. Díky behaviorální vědě dnes známe 3 hlavní kritéria, při kterých asociace pozitivně ovlivňují volbu značky: příjemnost, nezaměnitelnost a rychlost, s jakou si lidé značku vybaví při dané potřebě. To vše umíme u asociací změřit.

Značky, které behaviorální principy dodržují, rostou rychleji. Můžete být mezi nimi.

Inventura značky

Inventura značky

Které pozitivní asociace jsou nezaměnitelně spjaté s naší značkou? Co ponechat a v čem rebrandovat?
Strategie značky: potřeby & symboly

Strategie značky: potřeby & symboly

Jaká symbolika zajistí naší značce pozitivní, nezaměnitelné a rychlé asociace?
Test konceptů značky

Test konceptů značky

Které z konceptů brandu (nebo big idea kampaně) vybrat?
Brand tracking

Brand tracking

Jak se v čase vyvíjí značky na našem trhu? Co máme zlepšit?

Optimalizace konceptů, produktů a cen

Jaké má mít váš produkt vlastnosti? Jak ho dále vylepšovat? A správně nacenit? Které z nápadů máte dále rozvíjet a na které se vykašlat?

88 % respondetů nám odpovědělo, že by rádi kupovali burgery s českým masem. V behaviorálním testu se pak ukázalo, že na jejich nákupní rozhodutí má jen 1% vliv.

Zákazníků se totiž nemůžete ptát na věci, které sami nevědí. Je třeba testovat jejich volby a rozhodování.

My je uvádíme do tzv. "rozhodovacích situací", ze kterých velmi přesně zjistíme, jak se zachovají i při malých změnách vlastností produktů.

U ceny pak platí trojnásob, že deklarace ("Při jaké ceně byste zvažoval...") jsou zavádějící. Behaviorální metodou lze získat přesné modely chování při různých cenách, ale vyžaduje to mnohem podrobnější pretesty a konfiguraci než klasický test produktu.

Design produktu

Design produktu

Jaká je ideální kombinace vlastností produktu?
Test konceptů

Test konceptů

Který z konceptů produktu vybrat?
Cenová optimalizace

Cenová optimalizace

Jaké ceny vašeho portfolia produktů maximalizují tržby nebo zisk?

Testování kreativy a kampaní

Dobrá kampaň posiluje značku, ne ego kreativce. Základem našeho přístupu ke kreativě je proto behaviorální test brandliftu, posílení značky. Díky detailní diagnostice (srozumitelnost, emoce, přiřazení ke značce...) pak umíme zjistit, kde vězí případný problém. Které scény opravit?

Test konceptu

Test konceptu

Který z kreativních konceptů vybrat?
Pretest videa

Pretest videa

Co opravit aby byl jeho dopad co nejlepší?
Měření účinnosti kampaně

Měření účinnosti kampaně

Jaký dopad na značku a rozhodování zákazníků měla?
Efektivita touchpointů

Efektivita touchpointů

Které kanály jsou pro vás nejvhodnější a jak je maximálně využít?

Aktivace a odstranění bariér

DEJTE NÁM CHVILKU, TOHLE BRZY DOPLNÍME

Rozesílky a testování produktů

DEJTE NÁM CHVILKU, TOHLE BRZY DOPLNÍME.

Pro HR

Co přesně zdůraznit v nabídkách práce, aby o ně byl maximální zájem? Jak se změní zájem o pozici se změnou platu? Jak si potenciální zaměstnanci cení flexibilní pracovní dobu? Co udělat pro to, aby potenciální adepty lákala práce právě pro vaši značku?

I v době rekordně nízké nezaměstnanosti jsou v ČR firmy, které si zaměstnance mohou vybírat. Několika takovým jsme k tomu pomohli. Čím to je? Kombinací kampaně posilující HR značku a dobře zvolených benefitů. A nemusíte ani přeplácet.

O 10 % méně za stejnou pozici může nabízet námi testovaný fastfood, pokud nabídne smlouvu na dobu neurčitou. Naopak v inzerátech zdůrazňované slevy na jídlo měly ve volbě budoucího zaměstnavatele zcela minimální vliv.

Získáte navíc ty nejlepší. V testování volby nízkopříjmové práce měla značka zaměstnavatele 3x větší sílu než nabízené benefity. Behaviorální metodou lze přesně zjistit, čím je preference konkrétní značky dána.

Optimalizace náboru

Optimalizace náboru

Jaké platy a benefity nabízet?
Strategie HR značky

Strategie HR značky

Jaká je vaše HR značka a jak ji posílit?
Testování HR kampaně

Testování HR kampaně

Jaký měla vliv na vnímání vaší HR značky?
Zaměstnanecká aplikace

Zaměstnanecká aplikace

Interní komunikace a participace, měření spokojenosti. Zaměstnanci jako salesforce.

Pro veřejné instituce

Které opatření bude nejlépe či nenásilně fungovat? Jaký je měřitelný dopad vašich aktivit? Daří se vám z roku na rok zvyšovat váš dosah a plnit vaše poslání? Existují malé změny ve vaší práci, které budou mít velký dopad na její kvalitu?

Stále více vlád a institucí používá behaviorální vědu k vylepšení veřejných služeb nebo k tomu, aby místo zákazů chránila lidi před nezodpovědnými rozhodnutími pomocí měkkých "šťouchů" (nudges).

Ne nadarmo vydal Barack Obama v roce 2015 nařízení všem americkým vládním institucím, ve kterém jednoduše stálo: používejte behaviorální přístupy. V Česku je jejich využití zatím v plenkách, ale jsme rádi, že můžeme být u toho.

Pomohli jsme tak například s nastavením zákonů, aby co nejlépe chránily spotřebitele. V našem softwaru je totiž možné získávat stejně kvalitní a podrobná data jako v univerzitních laboratořích.

Online A/B testy

Online A/B testy

Které opatření bude nejlépe či nenásilně fungovat?
Terénní behaviorální experimenty

Terénní behaviorální experimenty

Jaký je měřitelný dopad vašich aktivit na cílové skupiny?
Dlouhodobé studie

Dlouhodobé studie

Daří se vám z roku na rok zvyšovat váš dosah a plnit vaše poslání?
Váš software pro behaviorální výzkum

Váš software pro behaviorální výzkum

Budete si moci sami dělat behaviorální testy na svých cílových skupinách, jak často budete potřebovat.

Pro města

Jaké jsou největší problémy vašeho města? Jaké skupiny obyvatelé tvoří a jak se k problémům staví? Nerozlítíme touto investicí příliš mnoho lidí? Kde se lidé necítí bezpečně? Znají lidé práci radnice?

I město můžete řídit na základě kvalitních dat. A za pár let to bude již skoro nutností.

Základem je vědět, kdo ve vašem městě žije: do jakých skupin se občané dělí podle názorů, životního stylu, potřeb, psychosociální orientace a dalších zásadních parametrů.

Získáte přehledné mapy, například s přehledem spokojenosti obyvatel s jednotlivými aspekty života ve vašem městě.

Zjistíte, které skupiny obyvatel vaše rozhodnutí podporují. Dlouhodobě pro vás budeme sledovat vývoj názorů obyvatel ve městě a pomůžeme vám tak dobře se rozhodnout při nastavování priorit.

City Barometer

City Barometer

Komplexní softwarové řešení pro města pro kontinuální sledování potřeb a názorů občanů. Díky našemu City Barometeru můžete dělat pořádný výzkum třeba každý měsíc a nebude vás to stát milióny.
Strategické výzkumy a segmentace

Strategické výzkumy a segmentace

Jaké jsou největší problémy vašeho města? Jaké skupiny obyvatelé tvoří a jak se k problémům staví?
Testování konceptů a investic

Testování konceptů a investic

Mají vaše návrhy podporu občanů?
Participativní rozpočet

Participativní rozpočet

Chytré řešení pro sběr a zpracování návrhů.