🎉 Získali jsme investici ve výši 2,5 milionu eur na rozvoj naší platformy!🥂

Nespoléhejte se na odpovědi z dotazníků. Používejte moderní behaviorální metody.

Zjistěte, jak využít podvědomé behaviorální metody k předvídání a prokázání účinnosti marketingu vaší značky.

Deklarované skutečnosti nemusejí vždy odpovídat tomu, co respondenti dělají v reálu.

Co lidé říkají
neodpovídá tomu,
co opravdu dělají.

95 % lidských rozhodnutí je podvědomých. Nedokážeme proto správně odhadnout své motivace, ani předvídat vlastní chování.

Tradiční průzkumy trhu vám prozradí jen to, co lidé říkají.

Tradiční dotazníky jsou dlouhé, nesrozumitelné a neodpovídají nákupnímu chování respondentů.

Behavio vám řekne, co lidé opravdu dělají.

Mapujeme změny v podvědomých paměťových spojeních, které předpovídají nákupní chování.

Předpovídejte návratnost investic do kreativy pomocí
testů kampaní.

Nahrajte kreativy a zjistěte, jak jsou účinné – na základě emoční odezvy, vybavení značky a implicitních vazeb na potřeby spotřebitelů a Category Entry Points.

Ad testing platform

Přesvědčte se o návratnosti svých investic do marketingu
s brand trackingem.

Předpovídejte svůj růst o několik měsíců dřív, než se vzestup vaší značky promítne do prodejů. Spoléhejte se na moderní metriky jako salience značky, mentální podíl na trhu nebo implicitní asociace se značkou.

Behavio vychází z pokročilé behaviorální vědy

⏱️

Implicitní

testování asociací

Touto metodou, vycházející z neurovědy, umíme odkrýt podvědomé asociace s jednotlivými značkami.

🧠

Mentální
dostupnost
značky

Aby značka rostla, musí kupujícím spontánně vytanout v mysli. Pokrýváme to několika metrikami.

🌎

Reprezentativní vzorky cílové skupiny

Měříme značky všude po světě – od Filipín po Brazílii – na skupinách, které přesně reprezentují vaši cílovku.

🔀

Randomizované
A/B testování

Vaše kreativy testujeme na odlišných vzorcích 500 lidí, abychom co nejpřesněji porovnali jejich účinek.

💗

Framework
Potřeba–Značka–Emoce

Marketingová věda odhalila tři klíčové pilíře efektivity kampaní, které analyzujeme ve velkém detailu.

🔋

Malá
kognitivní zátěž

Krátké vizuální průzkumy s vynikajícím uživatelským zážitkem napříč zařízeními a vysokou vnitřní motivací.

Zarezervujte si schůzku

Sejít se můžeme online nebo v reálu – je to na vás!

Rádi se ozveme!

Nechte nám na sebe alespoň jeden kontakt
a dáme co nejdříve vědět.

Překvapivé porovnání

Porovnali jsme dvě známé značky Alza a Mall pomocí tradičního dotazníku. Potom jsme použili náš výzkum podvědomí. Víte jaký byl rozdíl ve výsledku?